Aktualności

Nabór zgłoszeń na V ogólnopolską konferencję naukową pt. Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne.

Dodał: | 25 maja 2016 | środa | g. 02:02

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk zapraszają na V ogólnopolską konferencję naukową pt. "Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne", która odbędzie się w dniach 26-28 września 2016 roku w Poznaniu.

Czytaj dalej >

Konkurs dziennikarski "Temat: uchodźcy"

Dodał: | 19 maja 2016 | czwartek | g. 16:26

Zachęcamy dziennikarzy i wydawców do udziału w konkursie "Temat: uchodźcy" na najlepszy materiał opublikowany w 2016 roku.

Na Konkurs można zgłaszać materiały (lub cykle materiałów) dotyczące problematyki uchodźców, które zostały opublikowane lub wyemitowane w języku polskim między 1 stycznia 2016 roku a 31 grudnia 2016 roku, w trzech następujących kategoriach:
a) materiały pisane (opublikowane w prasie drukowanej lub w Internecie),
b) materiały audialne (wyemitowane w radiu lub w Internecie),
c) materiały audiowizualne (wyemitowane w telewizji lub w Internecie).

Materiały można zgłaszać do 15 stycznia 2017 roku. Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są [TUTAJ].

Czytaj dalej >

Zaproszenie: warsztaty antydyskryminacyjne w Brukseli

Dodał: | 19 maja 2016 | czwartek | g. 16:04

Polskie Forum Migracyjne prowadzi nabór na warsztat antydyskryminacyjny, który odbędzie się w Brukseli na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Warsztat adresowany jest do osób w wieku 18-35 lat zainteresowanych tematyką antydyskryminacyjną, współpracujących z organizacjami młodzieżowymi o tym charakterze.
W warsztatcie mogą wziąć udział zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. Nabór trwa do 1 czerwca 2016.
Koszty warsztatu pokrywa organizator.

Szczegółowe informacje (po angielsku): [TUTAJ]

Czytaj dalej >

Nabór wniosków FAMI 4/2016

Dodał: | 17 maja 2016 | wtorek | g. 18:51

Do 20 czerwca trwa nabór wnisków w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 4/2016.

Zakres naboru: 
1. Zapewnienie pomocy materialnej, pomocy na granicy, usług pomocniczych (tłumaczenia pisemne i ustne, kształcenie, szkolenia, w tym językowe, działania preintegracyjne), opieki zdrowotnej i psychologicznej, pomocy socjalnej, skierowane do osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową na terenie Polski (w ramach działania nr 1 z Programu Krajowego FAMI, cel krajowy: Przyjęcie/Azyl)

2. Działania informacyjne skierowane do lokalnych społeczności dotyczące osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce (w ramach działania nr 7 z Programu Krajowego FAMI, cel krajowy: Przyjęcie/Azyl)

Informacje na temat konkursu można znaleźć [TUTAJ].

Czytaj dalej >

Konkurs grantowy: Bezpieczne dzieciństwo

Dodał: | 17 maja 2016 | wtorek | g. 18:13

Konkurs „Bezpieczne dzieciństwo” został ogłoszony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (nowa nazwa Fundacji Dzieci Niczyje). Projekt promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

Czytaj dalej >

Raport z badań: Analiza potrzeb i możliwości związanych z przyjmowaniem uchodźców z Bliskiego Wschodu przez 22 wybrane polskie gminy

Dodał: | 25 kwietnia 2016 | poniedziałek | g. 09:35

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badania "Analiza potrzeb i możliwości związanych z przyjmowaniem uchodźców z Bliskiego Wschodu przez 22 wybrane polskie gminy". Z raportu wynika między innymi, że "główną barierą w przygotowaniu się na przyjęcie uchodźców na poziomie lokalnym jest brak informacji dotyczących sposobów realizacji tego zadania od strony rządowej". 

Z raportem można się zapoznać [TUTAJ].

 

 

Czytaj dalej >

Informator dla dziennikarzy: Wojna w Syrii i kryzys humanitarny

Dodał: | 25 kwietnia 2016 | poniedziałek | g. 09:11

Informator przygotowany przez Wojciecha Wilka (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej) pomoże usystematyzować wiedzę na temat genezy kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Syrii, Iraku i krajach graniczących z regionami objętymi wojnami w ostatnich latach. Z informatora dowiecie się Państwo m.in.: jakie są warunki życia uchodźców na Bliskim Wschodzie, co pcha ich do ucieczki trudnymi i niebezpiecznymi szlakami do Europy Zachodniej, a przede wszystkim, jak skutecznie ograniczyć rozmiary tego kryzysu humanitarnego?

Informator można pobrać [TUTAJ].

Opracowano na podstawie: http://pcpm.org.pl/informator-dla-dziennikarzy-wojna-w-syrii-i-kryzys-humanitarny.html

Czytaj dalej >

[Artykuł] Polska mapa nienawiści

Dodał: | 21 kwietnia 2016 | czwartek | g. 14:08

Mapa została opracowana po to, "aby pokazać zjawisko, które przybiera na sile w ostatnim czasie. Policja jeszcze nie opublikowała statystyk za 2015 rok, ale już widać je doniesieniach krajowych i lokalnych mediów. Zjawisko to można nazwać jednym słowem: nienawiść. Albo precyzyjniej: różne oblicza nienawiści w stosunku do ludzi o innym kolorze skóry, narodowości czy wyznaniu".

Artykuł i mapa dostępne są [TUTAJ].

 

Czytaj dalej >

[Zgłoszenia do 3 maja 2016] O uchodźcach: media, obrazy, wyobrażenia

Dodał: | 21 kwietnia 2016 | czwartek | g. 13:48

W Muzeum Historii Żydów Polskich (Warszawa, ul. Mordechaja Anielewicza 6) w okresie od 12 maja do 6 lipca odbędzie się cykl warsztatów, którego zwieńczeniem będzie realizacja filmu. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 3 maja.

Czytaj dalej >

Uchodźca w gminie

Dodał: | 20 kwietnia 2016 | środa | g. 18:18

„Pomimo wielu niewiadomych związanych z przyjęciem przez Polskę uchodźców w latach 2016–2017 pewne jest, że trafią oni do poszczególnych gmin, na które spadnie główna odpowiedzialność za integrację przybyszów z polskim społeczeństwem” – zauważa Adriana Skorupska w artykule pt. Samorządy w Polsce wobec kryzysu uchodźczego. 
Niniejszy artykuł ma stanowić miniprzewodnik dla gmin, które nie mają jeszcze doświadczenia w pracy z cudzoziemcami objętymi ochroną w Polsce, a chciałyby przygotować się na ewentualne przyjęcie uchodźców i ich integrację.

Czytaj dalej >
Archiwum
Warto poczytać
Warto poczytać

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać do tego, że w społeczeństwach europejskich, w tym w Polsce, obserwuje się wzrost ksenofobii. Ostatnie miesiące pokazują dobitnie

...
Czytaj dalej >
Strefa badacza

7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) odbędzie się ogólopolska konferencja naukowa "Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji

...
Czytaj dalej >
Romowie w Polsce

1. Historia Romów, historia prześladowań

Romowie to grupa etniczna, która przybyła do Europy prawdopodobnie z Indii. Nie da się jednoznacznie określić, kiedy rozpoczęli

...
Czytaj dalej >
Ogłoszenia
Flaga unii

Flaga unii

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.