Dodał: |

Jak sprostać napływowi osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców i migrantów?
How to respond to the increased inflow of asylum-seekers, refugees and migrants?

Konferencja organizowana jest przez posła Marcina Świecickiego, Fundacji Refugee.pl oraz Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce i odbedzie się 25 lutego 2016 roku w godzinach 9.00 - 14.00, w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Wiejska 4/6/8, budynek C-D, sala 118).
Z uwagi na potrzebę przekazania stosownych informacji do Biura Przepustek konieczne jest przesłanie zgłoszenia nie później niż do dnia 23 lutego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język angielski.

PLAN SPOTKANIA / AGENDA

09:00 - 09:30
Rejestracja // Registration

09:30- 10:00
Powitanie // Welcome
Małgorzata Kidawa-Błońska (Wicemarszałek Sejmu)
Anna-Carin Öst (Przedstawiciel UNHCR w Polsce)
Marcin Święcicki (Poseł na Sejm - klub PO)
Agnieszka Kunicka (Prezes Fundacji Refugee.pl)

10:00 - 10:15
Słowo od uchodźcy // Testimony from a refugee

10:15 - 11:15
Panel 1 - Kryzys uchodźczy w Europie. Co działa a co nie? // The refugee crisis in Europe. What works and what does not?
Moderator - Katarzyna Oyrzanowska (UNHCR)

10:15 - 10:30
Maria Pamuła (UNHCR)
Sytuacja na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej i system rejestracji uchodźców i migrantów // Situation on the external borders of the EU and registration of refugees and migrants

10:30 - 10:45
Izabela Walczak (Straż Graniczna / Border Guards)
Problemy związane z identyfikacją tożsamości uchodźców i migrantów, procedury powrotowe, działania FRONTEX // Problems of identification of refugees and migrants, return procedures, FRONTEX's activities

10:45 - 11:00
Maciej Fagasiński (Fundacja Refugee.pl)
Program relokacji - wyzwania // The relocation programme - challenges

11:00 - 11:15
Pytania i odpowiedzi // Q and A

11:15 - 11:30
Przerwa kawowa // Coffee break

11:30 - 13:15
Panel 2 - Wtórne przemieszczanie się uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej, integracja, współpraca pomiędzy władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi // Secondary movements of refugees and asylum-seekers, integration, cooperation between local authorities and NGOs
Moderator - Maciej Fagasiński (Fundacja Refugee.pl)

11:30 - 11:50
Thorsten Klute (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy, Integracji i Spraw Społecznych, Niemcy // Secretary of State at the Ministry of Labour, Integration and Social Affairs, Germany)
Współpraca pomiędzy władzami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi - wyzwania i dobre praktyki // Cooperation between local authorities and NGOs - challenges and good practices

11:50 - 12:05
Urząd do Spraw Cudzoziemców (TBC)
Recepcja osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i współpraca z władzami lokalnymi // Reception of asylum-seekers in Poland and cooperation with local authorities

12:05 - 12:20
Agnieszka Kunicka (Fundacja Refugee.pl)
Działania i rola organizacji pozarządowych w przyjęciu osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz integracji uchodźców // NGOs' role and activities in reception of asylum-seekers and integration of refugees

12:20 - 12:40
Marta Górczyńska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka // Helsinki Foundation for Human Rights)
System dubliński i wtóre przemieszczanie się osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy // Dublin system and the secondary movement of asylum-seekers

12:40 - 13:00
Katarzyna Oyrzanowska (UNHCR)
Wyzwania integracji uchodźców w Polsce // Challenges of integration of refugees in Poland

13:00 - 13:15
Pytania i odpowiedzi // Q and A

13:15 - 13:30
Wnioski // Conclusions

13:30 - 14:00
Obiad // Lunch

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.