Dodał: |

3 marca 2016 w godz. 14.00 - 17.00 odbędzie się konferencja "Brain drain - brain gain - brain exchange. Migranci wykwalifikowani w Polsce i w Niemczech".

 

Tematy, które zostaną poruszone podczas konferencji, to: 

- Czy pozyskiwanie migrantów wykwalifikowanych jest efektywnym sposobem rozwiazywania problemów rynku pracy w Polsce i Niemczech?

- Jakie są najbardziej skuteczne narzędzia mające na celu przyciąganie i integrację wykwalifikowanych migrantów? Czego możemy się nauczyć od takich krajów jak USA, Kanada czy Australia?

- Jak ważną rolę w kwestii przyciągania i utrzymania pracowników wykwalifikowanych pełni w Polsce i Niemczech tzw. kultura przyjęcia?

- Jak uczynić z niebieskiej karty bardziej atrakcyjny instrument przyciągania (wysoko) wykwalifikowanych migrantów do Polski i Niemiec?

- Uznawanie kwalifikacji nadal jest istotną przeszkodą na drodze do przyjęcia wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. W jaki sposób można usprawnić w Polsce i Niemczech współpracę między władzami imigracyjnymi, służbami zatrudnienia a organami uznającymi kwalifikacje?

Program:

13.30 – 14.00 Rejestracja i poczęstunek

14.00 – 14.15 Otwarcie konferencji

Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
Martin Koppernock, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
Roland Feicht, Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie

14.15 – 15.15 Wystąpienia wprowadzające

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Thorben Albrecht, Sekretarz Stanu, Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

15.15 – 17.00 Komentarze i dyskusja

Robert Lisicki, Konfederacja Lewiatan
Vera Egenberger, Federacja Niemieckich Związków Zawodowych
Uwe Hunger, Uniwersytet w Siegen
Rafał Janas, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Moderacja: Justyna Segeš Frelak, Instytut Spraw Publicznych

Na konferencję zapraszają: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie i Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie.

REJESTRACJA do 1 marca 2016 możliwa [TUTAJ].

Link to wydarzenia na fb [TUTAJ].

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.