Dodał: |

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Data konferencji: 4 lipca 2016, 09:00

W ciągu ostatnich dwóch lat, UE i jej Państwa Członkowskie zostały postawione w obliczu coraz trudniejszej sytuacji migracyjnej. Duża liczba azylantów i migrantów ekonomicznych upatrywała nadziei w dostępie do bram Unii Europejskiej. Ich determinacja do szukania schronienia lub lepszego życia w połączeniu z brakiem bezpiecznych szlaków dostępu do UE, stworzyły sytuację, w której problemy humanitarne zderzają się z koniecznością ochrony integralności strefy Schengen.

Ponadto, ostatnie ataki terrorystyczne znacząco wpłynęły na wzrost nastrojów nieufności wśród społeczeństwa przyjmującego. W rezultacie niektóre państwa członkowskie rozważają decyzję o zamknięciu swoich granic. W sytuacji, gdy duże przepływy uchodźców nie ustaną, istnieje realne ryzyko przywrócenia realnych granic i załamanie strefy Schengen. Czy Unia Europejska zdoła znaleźć skuteczne rozwiązanie?

Obszary tematyczne debaty obejmują:

- Możliwy wpływ zawieszenia Schengen na Unię Europejską i poszczególne jej państwa członkowskie
- Koszty przywrócenia kontroli granicznych (np. transportu towarów, turystyki, kontroli granicznych)
- Najnowszy rozwój sytuacji politycznej (np. European Border i Coast Guard, Europejsko-Turecka kooperacja)
- Przyszłość europejskiej polityki azylowej
- Roztrzygnięcia dotyczące migracji, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów humanitarnych

Program

9:00 – 9.15 Powitalna kawa / Rejestracja

9:15 – 09:30 Otwarcie
Roland Feicht, Fundacja im. Friedricha Eberta
Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych

9:30 – 10:00 Wprowadzenie
Rolf Nikel, Ambasada Niemiec w Polsce
Thomas M. Buchsbaum, Ambasada Austrii w Polsce

10:00 – 11:30 Reforma wspólnej polityki azylowej UE
Kristof Bender, Europejska inicjatywa na rzecz Stabilności, Berlin
Roderick Parkes, Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem UE
Rafał Rogala, Urząd do Spraw Cudzoziemców
Anna-Carin Öst, UNHCR Polska

Moderator: Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zawieszenia Schengen
Gabriel Felbermayr, CES IFO Group Munich
Prof. Witold Orłowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Stefan Stantejsky, Austriacka Izba Gospodarcza
Michael Kern, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon

Moderator: Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM

13.15 - 14.00 Lunch

Podczas debaty zapewnione będzie polsko-angielskie tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja na konferencję możliwa jest [TUTAJ] 

Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony: http://www.isp.org.pl/konferencje,1,488.html 

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.