Dodał: |

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa
Data konferencji: 4 lipca 2016, 09:00

W ciągu ostatnich dwóch lat, UE i jej Państwa Członkowskie zostały postawione w obliczu coraz trudniejszej sytuacji migracyjnej. Duża liczba azylantów i migrantów ekonomicznych upatrywała nadziei w dostępie do bram Unii Europejskiej. Ich determinacja do szukania schronienia lub lepszego życia w połączeniu z brakiem bezpiecznych szlaków dostępu do UE, stworzyły sytuację, w której problemy humanitarne zderzają się z koniecznością ochrony integralności strefy Schengen.

Ponadto, ostatnie ataki terrorystyczne znacząco wpłynęły na wzrost nastrojów nieufności wśród społeczeństwa przyjmującego. W rezultacie niektóre państwa członkowskie rozważają decyzję o zamknięciu swoich granic. W sytuacji, gdy duże przepływy uchodźców nie ustaną, istnieje realne ryzyko przywrócenia realnych granic i załamanie strefy Schengen. Czy Unia Europejska zdoła znaleźć skuteczne rozwiązanie?

Obszary tematyczne debaty obejmują:

- Możliwy wpływ zawieszenia Schengen na Unię Europejską i poszczególne jej państwa członkowskie
- Koszty przywrócenia kontroli granicznych (np. transportu towarów, turystyki, kontroli granicznych)
- Najnowszy rozwój sytuacji politycznej (np. European Border i Coast Guard, Europejsko-Turecka kooperacja)
- Przyszłość europejskiej polityki azylowej
- Roztrzygnięcia dotyczące migracji, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów humanitarnych

Program

9:00 – 9.15 Powitalna kawa / Rejestracja

9:15 – 09:30 Otwarcie
Roland Feicht, Fundacja im. Friedricha Eberta
Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych

9:30 – 10:00 Wprowadzenie
Rolf Nikel, Ambasada Niemiec w Polsce
Thomas M. Buchsbaum, Ambasada Austrii w Polsce

10:00 – 11:30 Reforma wspólnej polityki azylowej UE
Kristof Bender, Europejska inicjatywa na rzecz Stabilności, Berlin
Roderick Parkes, Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem UE
Rafał Rogala, Urząd do Spraw Cudzoziemców
Anna-Carin Öst, UNHCR Polska

Moderator: Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM

11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zawieszenia Schengen
Gabriel Felbermayr, CES IFO Group Munich
Prof. Witold Orłowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Stefan Stantejsky, Austriacka Izba Gospodarcza
Michael Kern, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon

Moderator: Agnieszka Lichnerowicz, TOK FM

13.15 - 14.00 Lunch

Podczas debaty zapewnione będzie polsko-angielskie tłumaczenie symultaniczne.

Rejestracja na konferencję możliwa jest [TUTAJ] 

Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony: http://www.isp.org.pl/konferencje,1,488.html