Dodał: |

W kwietniu 2015 r. grupa dziennikarzy migrantów oraz dziennikarek migrantek ze wsparciem Fundacji Inna Przestrzeń oraz Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej opracowała sześć standardów będących zestawem wskazówek i postulatów wobec środowiska medialnego w Polsce.

Standardy zbierają i precyzują kwestie sporne dotyczące przedstawiania wielokulturowości w mediach, ponieważ w Polsce te kwestie nie są jasno określone - przykładem może być słowo Murzyn, wciąż powszechnie używane, mimo, że w odczuciu osób tak określanych, jest ono uważane za obraźliwe.

Redakcje, które chciałyby poprzeć postulaty zawarte w standardach oraz uwzględniać je w swojej praktyce mogą złożyć pod nimi swój symboliczny podpis, podobnie, jak popierające je organizacje.

Szczegółowe informacje: Facebook

Spis standardów: Standardy dotyczące mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach

Wyrażenie poparcia dla standardów: Głosy poparcia dla standardów dziennikarskich

 

------------------------------
Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.