Dodał: |

W kwietniu 2015 r. grupa dziennikarzy migrantów oraz dziennikarek migrantek ze wsparciem Fundacji Inna Przestrzeń oraz Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej opracowała sześć standardów będących zestawem wskazówek i postulatów wobec środowiska medialnego w Polsce.

Standardy zbierają i precyzują kwestie sporne dotyczące przedstawiania wielokulturowości w mediach, ponieważ w Polsce te kwestie nie są jasno określone - przykładem może być słowo Murzyn, wciąż powszechnie używane, mimo, że w odczuciu osób tak określanych, jest ono uważane za obraźliwe.

Redakcje, które chciałyby poprzeć postulaty zawarte w standardach oraz uwzględniać je w swojej praktyce mogą złożyć pod nimi swój symboliczny podpis, podobnie, jak popierające je organizacje.

Szczegółowe informacje: Facebook

Spis standardów: Standardy dotyczące mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach

Wyrażenie poparcia dla standardów: Głosy poparcia dla standardów dziennikarskich

 

------------------------------
Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.