Archiwum aktualności

Dodał: |

„Analiza procesu przyznawania praw wyborczych cudzoziemcom na przykładach wybranych krajów UE” Głównym

...
Dodał: |

Rozpoczęła się kampania społeczna promująca Białystok jako miasto "tradycyjnie wielokulturowe",

...
Dodał: |

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje nowelizację ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

...
Dodał: |

W odpowiedzi na zgłoszenie do konsultacji projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i

...
Dodał: |

Fundacja „Afryka Inaczej" zaprasza na 5., jubileuszowe aFrykasy Roku - wręczenie nagród osobom

...
Dodał: |

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Alexandrem

...
Dodał: |

Za nami pierwsza, grudniowa edycja warsztatów dziennikarskich dla migrantów i migrantek,

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

MIOI – pod tym skrótem kryje się projekt Fundacji dla Somalii (FDS), czyli Międzykulturowy

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

Wiceszef MSW Piotr Stachańczyk poinformował, że w 2016 roku ruszy projekt, w ramach którego Polska

...
Dodał: |

Ukraińcy wychodząc przez rokiem na kijowski Majdan pokazali, że chcą żyć w wolnym i demokratycznym

...
Dodał: |

Do 5 stycznia 2015 roku można zgłaszać propozycje i uwagi do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy

...
Dodał: |

Koalicja przeciwko mowie nienawiści to nieformalne zrzeszenie organizacji, instytucji i osób, którym

...
Dodał: |

1 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Zarządu Europejskiego Urzędu Wsparcia w

...
Dodał: |

Fundacja Instytut Reportażu we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Trawnickich w ramach

...
Dodał: |

We wrześniu ukazał się reportaż Aliny i Jacka Łęskich o Ukrainie, bacznie obserwowanej dziś niemal

...
Dodał: |

Fundacja Inna Przestrzeń zaprasza na bezpłatne rzecznictwa dla aktywnych cudzoziemców i cudzoziemek!

Dodał: |

Wiele kontrowersji wzbudziło niedawno nagranie nowej wersji Do they know it’s Christmas. Dochód ze

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

"Prawa cudzoziemców - prawa człowieka. Szkolenia z zakresu prawa migracyjnego" to projekt

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

"Hate Speech Alert - przeciwko mowie nienawiści w przestrzeni publicznej" to projekt mający na celu

...
Dodał: |

Instytut Reportażu prowadzi projekt cyklu warsztatów antydyskryminacyjnych i reporterskich,

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

Fundacja Inna Przestrzeń opublikowała podsumowanie projektu Miejskich Polityk Migracyjnych, w

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

Chcemy, aby imigranci/ imigrantki - rezydenci mieszkający w Polsce mieli bierne i czynne prawa

...
Dodał: |

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.