Archiwum aktualności

Dodał: |

Pracownicy, współpracownicy, absolwenci i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

...
Dodał: |

Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło nowe stanowisko - konsultanta ds. integracji i pracy z

...
Dodał: |

Urząd do spraw Cudzoziemców uruchomił specjalny formularz, poprzez który można oferować pomoc

...
Dodał: |

15 października Dniem Solidarności z Uchodźcami. Zachęcamy do zapoznania się z apelem inicjatywy CHLEBEM I

...
Dodał: |

24 września z inicjatywy KW Razem odbędzie się debata na temat uchodźców i kryzysu migracyjnego.

Dodał: |

Centrum Wielokulturowe w Warszawie ogłasza nabór projektów dla organizacji pozarządowych

...
Dodał: |

Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał nową wersję słownika pojęć migracyjnych.

Słownik, w bardzo

...
Dodał: |

Polskie Forum Migracyjne oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców zapraszają dziennikarzy na warsztaty

...
Dodał: |

26 września 2015 Kampania HejtStop organizuje ogólnopolski dzień zamalowywania nienawistnych

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

W weekend 12 i 13 września spotykamy się w wielu miastach Polski, by wyrazić naszą solidarność z

...
Dodał: |

W weekend 12 i 13 września spotykamy się w wielu miastach Polski, by wyrazić naszą solidarność z

...
Dodał: |

Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, poszukującego mentorów

...
Dodał: |

Organizatorzy projektu Hate Speech Alert zapraszają przedstawicieli i przedstawicielki zaplecza

...
Dodał: |

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie sytuacji

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań nad artykułami prasowymi pt. "Mowa nienawiści w

...
Dodał: |

Zachęcamy do zapoznaia się z listem otwartym ws. uchodźców w Polsce. Swoje poparcie można wyrazić na

...
Dodał: |

W Brukseli odbyło się spotkanie, gdzie ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich UE nie

...
Dodał: |
Aktualizacja: |

W czerwcu 2015 roku na zlecenie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji przeprowadzono badania

...
Dodał: |

Polacy witają uchodźców! - pod takim hasłem w dn. 25 lipca odbyła się manifestacja pod Pałacem Kultury i

...
Dodał: |

Prezentacja podstawowych danych demograficznych oraz tendencji migracyjnych w Syrii oraz Erytrei.

Grafiki z

...
Dodał: |

Stowarzyszenie Homo Politicus zaprasza studentów, wolontariuszy i osoby pracujące do udziału w

...
Dodał: |

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza przedstawcieli ukraińskich organizacji pozarządowych na

...
Dodał: |

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zaprasza na prezentację wyników badań ,,Postawy

...
Dodał: |

Do 21 sierpnia 2015 roku wszystkie zainteresowane podmioty, czyli m.in. pracodawcy, migranci,

...
Dodał: |

Raport dotyczy liczby wniosków o status uchodźcy złożonych przez Ukraińców przyjeżdżających do

...

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.