FAQ - Chciałbym pracować w Polsce. Jak szukać ogłoszeń o pracę? Czy są gdzieś zamieszczane ogłoszenia w języku ukraińskim?

Mimo że w wielu dziedzinach istnieje zapotrzebowanie na pracowników, to znalezienie pracy w dalszym ciągu stanowi długotrwały proces, zwłaszcza w przypadku cudzoziemców, którzy – ze względów językowych czy kulturowych – nie zawsze wiedzą, jak sprawnie poruszać się po polskim rynku pracy. Dlatego też warto się dobrze przygotować, a zwłaszcza poznać swoje prawa i obowiązki.

W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o profesjonalnie przygotowaną ofertę (CV oraz list motywacyjny), która będzie precyzyjnie wskazywała nasze doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, w tym odbyte przez nas kursy i szkolenia zawodowe, oraz zajęcia, które chcielibyśmy wykonywać. Zadbajmy o to, by podkreślić wszystkie nasze atuty! Na tym etapie powinniśmy również ustalić, na jakich zasadach możemy podjąć pracę w Polsce, tj. czy potrzebujemy legitymować się dokumentem dającym prawo wykonywania pracy (zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), czy jesteśmy zwolnieni z obowiązku posiadania takiego dokumentu (szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w dziale prawnym w zakładce „Praca”). Informacja ta jest ważna dla naszego potencjalnego pracodawcy, który – w razie potrzeby – będzie musiał uzyskać dla nas potrzebne zezwolenia.

Kolejnym krokiem powinno być ustalenie kontaktów, które mogą nam pomóc w poszukiwaniu pracy. Mimo że Internet jest obecnie bardzo ważnym źródłem wszelkich ofert, nie zapominajmy o tradycyjnych metodach, które w dalszym ciągu mają szansę się sprawdzić. Nie krępujmy się zatem poprosić o pomoc znajomych – pracodawcy często wolą zatrudniać osoby, które mają rekomendacje, czyli osoby z „polecenia”. Można również udać się do agencji pracy (ich wykaz dostępny jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia: www.kraz.praca.gov.pl) lub poszukać w Internecie firm działających w branży, w której chcielibyśmy pracować, i bezpośrednio do nich wysłać swoje CV.

Pamiętajmy również o możliwości skorzystania z usług pośrednictwa pracy świadczonych przez urzędy pracy. Pośrednictwo pracy obejmuje szeroką ofertę , w tym informowanie poszukujących pracy o dostępnych ofertach i kierowanie na rozmowę kwalifikacyjną oraz pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy, a następnie podawaniu ich do publicznej wiadomości w urzędach pracy czy poprzez Centralną Bazę Ofert Pracy (baza dostępna jest na stronie: http://oferty.praca.gov.pl). W urzędzie pracy uzyskamy także informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, dowiemy się, gdzie i kiedy odbywają się targi pracy, na których również mamy szansę poznać naszego przyszłego pracodawcę.

Pomoc w poszukiwaniu pracy można znaleźć również w organizacjach pozarządowych świadczących pomoc na rzecz cudzoziemców. Jeżeli chciałby Pan szukać ogłoszeń w języku ukraińskim warto zwrócić się o pomoc do organizacji, które działają na rzecz osób pochodzących z Ukrainy. Przykładowo na stronie organizacji Nasz Wybór znajduje się zakładka „Ogłoszenia” – możliwe, że znajdzie Pan tam interesującą ofertę pracy. Można również przeglądać tablice ogłoszeń w miejscach, w których spotykają się osoby pochodzenia ukraińskiego, jak chociażby tablice ogłoszeń w domach kultury czy w cerkwiach – jest szansa, że znajdzie Pan na nich ogłoszenia sporządzone w języku ukraińskim.

 

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.