FAQ - Jak pomóc uchodźcom mieszkającym w Polsce, a jak uchodźcom z Syrii?

Bieżące potrzeby uchodźców ulegają dynamicznym zmianom, warto zatem ustalić, na jaką formę pomocy jest aktualnie największe zapotrzebowanie. W ten sposób będziemy mieli pewność, że nasza pomoc jest efektywna i odpowiada na rzeczywiste potrzeby uchodźców. Najprostszym sposobem, by być „na bieżąco”, jest śledzenie działań organizacji pozarządowych, nieformalnych grup i osób, które zajmują się szeroko rozumianym wsparciem dla migrantów przymusowych i organizują dla nich pomoc. Podmioty, które na co dzień pomagają uchodźcom, najlepiej wiedzą, jakie wsparcie jest w danym momencie najbardziej potrzebne, zwłaszcza że form pomocy jest bardzo wiele – od zbiórek rzeczowych, wsparcia finansowego i wolontariatu, po naukę języka polskiego, zaoferowanie pracy czy dachu nad głową.

Na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1663083.html można znaleźć informacje na temat organizacji, które udzielają pomocy uchodźcom. Zachęcamy do śledzenia stron tych organizacji i systematycznego wspierania podejmowanych przez nie działań. Liczy się każda pomoc! Z góry dziękujemy za każde udzielone wsparcie!

Ofertę pomocy można również złożyć za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców: http://udsc.gov.pl/pomoc-uchodzcom-2/

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.