Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Strona Infomigrator Ekspert skierowana jest do wszystkich ekspertów/-ek zajmujących się kwestiami migracji, przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, administracji, zarówno lokalnej jak i centralnej oraz przede wszystkim samych migrantów/-ek, których głos w procesach, które ich dotyczą jest bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy, a doświadczenia, którymi mogą się podzielić – nieocenione. Powstała z myślą o usprawnieniu komunikacji i współpracy różnych podmiotów i środowisk.

Na stronie na bieżąco publikowane są przydatne informacje, prowadzone jest kalendarium wydarzeń.

Znajduje się tu także czytelnia dotychczas opracowanych i dostępnych bezpłatnie w Internecie publikacji z dziedziny migracji - badań, statystyk, podręczników czy analiz. System pozwala też na dopisywanie „zapotrzebowań na badania”, co może być dla wielu instytucji wskazówką do podjęcia działań, odpowiadających na te zapotrzebowania.

Poręczna wyszukiwarka dobrych praktyk wypracowanych przez migrantów/-ki, organizacje i urzędy w Polsce oraz na świecie pozwala na odwzorowanie lub zainspirowanie się już sprawdzonymi w różnych warunkach projektami.

W dziale Warto poczytać podejmowane są debaty, publikowane opinie, wywiady, analizy na tematy ważne dla środowiska zajmującego się szeroko tematyką migracji, integracji migrantów/-ek, wielokulturowością, tolerancją czy prawem, wymieniane są tu doświadczenia różnych stron i z różnych perspektyw.

Można tu znaleźć także przygotowane z myślą o różnych podmiotach specjalnie strefy, a w nich informacje i narzędzia, które mogą być im najbardziej przydatne w ich działaniach. Zapraszamy do gotowych już: Strefy migranta, Strefy organizacji, Strefy urzędu, Strefy dziennikarza.

W Strefie migranta polecamy dział Działaj! w którym publikowane są przydatne mini-przewodniki na tematy od formalności zakładania przez migrantów/-ki organizacji pozarządowych, po pozyskiwanie środków i praktyczne informacje nt. działania i realizowania projektów.


Strona została opracowana w oparciu o uwagi zgłaszane przez uczestników/-czki lokalnych, międzysektorowych forów roboczych ds. polityk migracyjnych, zapoczątkowanych w 2013 r. przez Fundację Inna Przestrzeń. Cały czas jest rozwijana i dopracowywana, zapraszamy zatem do dzielenia się z nami swoimi pomysłami i opiniami. Zapraszamy także do przesyłania swoich tekstów, które mogłyby zostać opublikowane w dziale Warto poczytać.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.