Dodał: |

Pracownicy, współpracownicy, absolwenci i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego zaniepokojeni językiem obecnym w debacie publicznej na temat przyjęcia uchodźców i ich sytuacji w Europie wystosowali w tej sprawie list otwarty do dziennikarzy i dziennikarek. Zachećamy do zapoznania się z treścią listu.

 

 

LIST OTWARTY DO DZIENNIKARZY I DZIENNIKAREK

 

“W rzeczywistości zasadniczą funkcją języka nie jest wyrażanie myśli
lub powielanie procesów intelektualnych,
ale raczej odgrywanie aktywnej pragmatycznej roli
w zakresie ludzkich zachowań.” (Bronisław Malinowski)

Warszawa, 15 października 2015, Dzień Solidarności z Uchodźcami

 

Szanowni Państwo,

W Dzień Solidarności z Uchodźcami, jako pracownicy, współpracownicy, absolwenci i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, chcemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie językiem obecnym w debacie publicznej toczącej się w mediach na temat sytuacji uchodźców i imigrantów w Europie.

Jesteśmy świadkami tego, jak pełen nienawiści, uproszczeń i stereotypów język zdobywa coraz większą popularność w Polsce, co prowadzi do tworzenia się postaw niechęci i strachu wobec uchodźców i imigrantów, którzy jeszcze do Polski nie przyjechali. Dlatego jako antropolodzy i antropolożki czujemy się w moralnym obowiązku przypomnieć, jak dużą władzę posiada słowo pisane w kształtowaniu obrazu migrantów i uchodźców. Uchodźcy i imigranci uciekający do Europy z terenów owładniętych wojną na Bliskim Wschodzie i w Afryce stają się dziś uosobieniem obcości i niestety niewiele osób zadaje sobie trud, żeby ich zrozumieć. W naszych badaniach niemal na co dzień spotykamy się z obcością i zdajemy sobie sprawę, że zrozumienie innych może się odbyć jedynie poprzez bezpośrednie spotkanie.

Słowo ma moc nie tylko przekazywania informacji, ale i kreowania rzeczywistości. Używanie konkretnych wyrażeń ma realne konsekwencje społeczne, ponieważ przyczynia się do powielania i utrwalania wielu krzywdzących stereotypów. Jesteśmy zdania, że język, a także reprezentacje wizualne, jakie pojawiają się ostatnio w artykułach prasowych, reportażach czy audycjach radiowych i programach telewizyjnych, przyczyniają się do procesu dehumanizacji osób ratujących siebie i swoich bliskich przed wojną i biedą.
W takich słowach, jak „fala imigrantów”, „zalew”, „masa” nie ma człowieka ani jego indywidualnej historii, do której my - i chcemy wierzyć, że również Państwo jako dziennikarze - jesteśmy tak bardzo przywiązani. Podobne skojarzenia budzą niestety często nadużywane w stosunku do uchodźców słowa „nielegalni imigranci”, które kryminalizują ogromną liczbę osób i bezpodstawnie przyporządkowują ich do kategorii ludzi groźnych, a więc nie zasługujących na takie same prawa jak my. Kształtowanie takiego obrazu rzeczywistości prowadzi do narastania strachu, niechęci i w konsekwencji nienawiści i aktów przemocy wobec tych, których nie traktujemy na równi z nami i odbieramy im możliwość godnego życia.

Szczerze wierzymy w ogromną odpowiedzialność mediów, dlatego w obliczu pogłębiającego się kryzysu zwracamy się do wszystkich redakcji w Polsce o szczególną wrażliwość na język, jakim się posługują w dyskusjach dotyczących obecnej sytuacji. Rolą antropologii jest dostrzeganie i analiza istotnych zjawisk społecznych. Brak reakcji na przejawy dyskryminacji, ksenofobii czy rasizmu postrzegamy jako milczące przyzwolenie. Dlatego jako badacze i badaczki zajmujący się tematami dotyczącymi współistnienia różnych kultur, religii i narodów, deklarujemy naszą gotowość udziału w debatach publicznych i konsultacjach społecznych.

Pracownicy, współpracownicy, absolwenci i studenci
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Źródło: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW 

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.