Polecane tematy | Ekspert
Dodał: |

Strefa WolnoSłowa ogłasza nabór do nowego projektu - stworzenia spektaklu, którego zwieńczeniem, w czerwcu tego roku, będzie kilkusetosobowy, rowerowy przejazd przez Warszawę  wykorzystaniem artystycznych interwencji w przestrzeni miejskiej. Zaproszeni do udziału są wszyscy - z doświadczeniem teatralnym i bez, nie liczy się wiek ani narodowość. Ważny jest entuzjazm i chęć do działania.

 

"To będzie spektakl o uchodźcach i z uchodźcami. O biednych i bogatych, z udziałem biednych i bogatych. I o ojcach i synach, z udziałem ojców i synów. O pracy, jej braku i jej poszukiwaniu, o konieczności i niezgodzie na przystosowanie się do ogólnorządzących reguł i o poczuciu odpowiedzialności, wyobcowania. Zrobimy dużo hałasu, zajmiemy dużo przestrzeni, oplakatujemy miasto, stworzymy miejsca do wspólnego świętowania, tłumnego bycia razem, odkrywania, opowiadania, poruszania się, oglądania, rozmowy. Trzy miesiące warsztatów i wspólnego tworzenia zakończą się spektaklem, który zaangażuje aktorów i publiczność do wspólnego kilkugodzinnego przejazdu przez Warszawę".

WIĘCEJ INFORMACJI dostępnych jest TUTAJ.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.