Vademecum dziennikarza
Dodał: |
Aktualizacja: |

Badanie zostało wykonane na zlecenie Fundacji "Afryka Inaczej" w ramach projektu "Afrykanie w Polsce - badania i monitoring na rzecz zwalczania dyskryminacji". Kompleksowe badanie opinii publicznej wykazało, że - w porównaniu z wynikami sprzed pięciu lat - zmniejsza się otwartość społeczeństwa polskiego na imigrantów.

Czytaj dalej >

Dodał: |

Osobista refleksja dziennikarza Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia o tym, jak Euromajdan oraz kolejne wydarzenia na Ukrainie zostały opisane w polskich mediach,  a także - szerzej - o wizerunku Ukraińców i Ukrainy w mediach w Polsce.

Czytaj dalej >

Dodał: |

Tekst Joanny Klimowicz, dziennikarki "Gazety Wyborczej" o jej doświadczeniach w pisaniu na temat wielokulturowości. Autorka porusza szereg zagadnień, z którymi konfrontuje się podczas tworzenia artykułu dotyczącego różnorodności społecznej.

Czytaj dalej >

Dodał: |

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej opublikowała list do redakcji "Rzeczypospolitej" wyrażający sprzeciw wobec artykułu Dominika Zdorta pt. "Dokąd deportować Tatarów?", w którym autor rozważa opuszczenie Polski przez osoby ze społeczności tatarskiej.

Czytaj dalej >

Dodał: |

Artykuł dotyczy refleksji autorki-obserwatora nad sposobami manifestowania swojego stosunku jednej grupy kulturowej do drugiej.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Artykuł podsumowujący raport "Mowa nienawiści" Fundacji im. Stefana Batorego. Przeprowadzone badania wykazały, że z mową nienawiści częściej muszą mierzyć się młodzi ludzie - spotykają się z nią w mediach (Internet, telewizja) i w rozmowach ze znajomymi. Autorka rekomenduje działania, jakie mogą podjąć szkoły, by poprzez pracę z młodzieżą, zmienić jej stosunek do otaczającej rzeczywistości.

Czytaj dalej >

Dodał: |

Artykuł dotyczy wysłania przez dyrektora biblioteki w Gorlicach, kartki świątecznej w dwóch językach - po polsku i po łemkowsku. Według radnego, Augustyna Mroza, było to zachowanie sprzeczne z ustawą o języku polskim.

Czytaj dalej >

Dodał: |

Wstęp redaktora naczelnego - Roberta Ptaszka, otwierający 5 numer "Drohiczyńskiego Przeglądu Naukowego", poświęcony zagadnieniom wielokulturowości w czasach globalizacji.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Relacja ze spotkania 3-4 kwietnia 2011 roku w Kamieniu Śląskim poruszającego problematykę dostępu mniejszości narodowych i etnicznych do mediów w Polsce, tendencje i problemy ostatnich 20 lat oraz funkcjonowanie audycji dla mniejszości narodowych i etnicznych w mediach publicznych w Polsce.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Poradnik dla osób poruszających tematykę wielokulturowości w dyskursie medialnym - jak pisać o mieszkańcach Afryki, dlaczego pewne wyrażenia uważane są za obraźliwe i gdzie jest granica zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Czytaj dalej >

Strona 1 z 2

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.