Archiwum aktualności - Strefa Migranta

Dodał: |

– 'Od początku III Rzeczypospolitej jednym z niewielu miejsc publicznych w Polsce, gdzie

...
Dodał: |

10 i 11 lutego 2015 roku w Kielcach odbędą się warsztaty dla dziennikarzy zorganizowane przez

...
Dodał: |

W dniach 26-27 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się

...
Dodał: |

Polecamy Państwu raport IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, ang. International

...
Dodał: |

Mapa została opracowana po to, "aby pokazać zjawisko, które przybiera na sile w ostatnim czasie.

...
Dodał: |

Amnesty International zaprasza na spotkanie, poświęcone roli języka w przeciwdziałaniu

...
Dodał: |

Jak sprostać napływowi osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, uchodźców i migrantów?
How

...
Dodał: |

W Muzeum Historii Żydów Polskich (Warszawa, ul. Mordechaja Anielewicza 6) w okresie od 12 maja do

...
Dodał: |

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów skierowany do konsultacji społecznych przewiduje relokację nie

...
Dodał: |

Fundacja „Afryka Inaczej" zaprasza na 5., jubileuszowe aFrykasy Roku - wręczenie nagród osobom

...

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.