Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Stowarzyszenie Dom Kaukaski

ul. Oboźna 7/55
00-332, Warszawa

woj. mazowieckie
Dyżury: wt. 15.00-18.00, czw. 10.00-15.00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stowarzyszenie promujące kulturę narodów Kaukazu
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Stowarzyszenie powstało na rzecz niesienia pomocy w porozumieniu i współpracy pomiędzy narodami Kaukazu. Wydaje czasopismo 'Nowy Prometeusz' opisujące stosunki polityczne, kulturowe, gospodarcze i wyznaniowe na obszarze Europy Wschodniej, Azji Środkowej i basenu Morza Czarnego.

Sam Dżub Ling

Tibet House Acala mieści się w Warszawie-Wesołej
woj. mazowieckie
http://www.tibethouse.pl/
Fundacja zaprasza wszystkie osoby zainteresowane kulturą Tybetu.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >Organizacja prowadzi działalność filantropijną na rzecz społeczności tybetańskiej w zakresie edukacji, promocji zdrowia, prezentuje kulturę, religię i tradycję tybetańską, wszystkie aktywności realizowane są poprzez trzy formy działania TIBET HOUSE ?Acala?, Fundacja SAM DŻUB LING, DRO PHEN DZIANG CIUB LING, Jamchoe Tchoeling

Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR

ul. Marszałkowska
84/92 lok. 2
00 - 514 Warszawa


woj. mazowieckie
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 667 431 580
tel. 22 229 17 17
Innowacyjne centrum kultury czeczeńskiej, którego celem jest podniesienie stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkających w Polsce.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

 W ośrodku, prowadzonym przez samych Czeczenów, odbywają się m.in.:

  • zajęcia z języka i kultury czeczeńskiej,
  • warsztaty tańca wajnachskiego,
  • warsztaty teatralne,
  • plastyczne,
  • muzyczne,
  • rękodzielnicze i zajęcia sportowe.

W "Sintarze" odbywają się imprezy kulturalne oraz organizowane są wycieczki o charakterze edukacyjnym. Centrum powstało w ramach Fundacji Inna Przestrzeń i Instytutu Kultury Narodów Kaukazu.

Nasz Vybir

ul. Żymirskiego 5/15
04-045 Warszawa

woj. mazowieckie
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nasz Wybór działa na rzecz integracji obywateli Ukrainy oraz innych państw sąsiadujących z Polską.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

 Członkami Fundacji są zarówno obywatele Ukrainy jak i Polski. Do jej priorytetów należy wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Polską i Ukrainą oraz promowanie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.
Projekt: ?Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne?-W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji absolwentów polskich wyższych uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej.


Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

ul. Wspólna 65 lok. 19
00-687 Warszawa


woj. mazowieckie
Biuro czynne w godz. 9-17 od poniedziałku do czwartku.
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 400 09 12
Organizacja pozarządowa realizująca projekty wspierające dialog międzykulturowy oraz nagłaśniające problem dyskryminacji ze względu na wyznanie, światopogląd czy pochodzenie.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

 Organizowane są szkolenia i konsultacje dotyczące komunikacji międzykulturowej, dyskryminacji i równego traktowania; pokazy filmów oraz wiele projektów kulturalnych w których mogą brać udział cudzoziemcy i uchodźcy.

Organizacja prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. dla administracji publicznej, nauczycielek i nauczycieli, studentek i studentów oraz organizacji pozarządowych.

Prowadzi doradztwo i konsultacje, dotyczące planowania i wdrażania rozwiązań wspierających równe traktowanie. Kontaktując się z FRS można skorzystać także z narzędzi edukacyjnych, np. filmy z serii „Narracje Migrantów”.

W obecnym roku w ramach działań Fundacji będą odbywać się spotkania  upowszechniające zatrudnianie w szkołach i współpracę z pomocą nauczyciela  lub asystentami/asystentkami międzykulturowymi


•    Warsztaty dla asystentów/asystentek międzykulturowych i pomocy nauczyciela oraz osób przygotowujących się do pełnienia tych funkcji w szkołach


•    Warsztaty i konsultacje dla szkół, których celem zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry szkół oraz społeczności szkolnych, potrzebnych do przyjmowania dzieci uchodźczych oraz do pracy z całą społecznością szkolną.Fundacja dla Wolności - Etno Liga

ul. Angorska 19/U-1 03-913 Warszawa
woj. mazowieckie
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 502 070 701
tel. 534 101 012
fax 22 398 75 15
Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie. Działamy od 2004 r. Naszym celem jest wspieranie otwartego społeczeństwa w sprawiedliwym państwie, szanującym na równi wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy i to do nich adresujemy najważniejsze działania. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych jest miarą naszego człowieczeństwa. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy też na rzecz integracji i podniesienia szans innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Sport

Wspólna aktywność fizyczna to jedno z najbardziej niedocenianych narzędzi zmiany społecznej. Sport pełni ważną rolę kulturową i daje poczucie przynależności. Wspólna pasja, emocje i uniwersalne reguły tworzą naturalne warunki do łączenia ich z działaniami wychowawczymi. W Fundacji wykorzystujemy przede wszystkim piłkę nożną do przełamywania uprzedzeń i budowania platformy spotkań różnych grup, które nie znajdują innego wspólnego języka. W naszych działaniach akcentujemy zasady fair play i pokazujemy sposoby przeciwdziałania dyskryminacji.

Integracja

Jednym z największych wyzwań współczesności jest integracja migrantów. Coraz więcej osób na całym świecie, z różnych powodów, szuka nowego domu. Ich prawidłowe funkcjonowanie w nowym kraju utrudniają bariery kulturowe, językowe, prawne i psychologiczne. W Fundacji staramy się pomagać tym najsłabszym – dzieciom uchodźców. Nasze działania zostały opracowane tak, by w kompleksowy sposób wzmocnić ich potencjał, poczucie bezpieczeństwa i szanse na prawidłowy rozwój.

Edukacja międzykulturowa

Kluczowym warunkiem powodzenia naszych działań jest stosunek społeczeństwa przyjmującego do migrantów i innych mniejszości. Dlatego kładziemy duży nacisk na edukację międzykulturową. Włączamy Polaków we wspólne działania na rzecz migrantów, ale też uczymy lokalnych liderów, wychowawców i trenerów jak zmieniać swoje otoczenie, by sprzyjało tolerancji i integracji. Projekty edukacyjne Fundacji w dużej mierze adresowane są też do dzieci i młodzieży. W trakcie warsztatów, wolontariatu, wymian międzynarodowych i innych programów nabywają jednej z kompetencji do życia we współczesnym, wielokulturowym świecie.

Fundacja Adulis

Aleja Wilanowska 206/d27, Warszawawoj. mazowieckie
http://fundacja.adulis.pl
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 729 293 528

Głównym obszarem naszego działania jest zorganizowanie społeczności migrantów z Afryki Wschodniej i zachęcanie ich do integracji, która wcale nie musi oznaczać wyrzeczenia się kultury rodzimej.
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Fundacja Adulis została założona w Warszawie przez pochodzącą z Erytrei Senait Cieplińską. Kiedy była tłumaczką ze swojego ojczystego języka, tigrinia, stwierdziła, że chciałaby w konkretny sposób wesprzeć migrantów, z którymi się stykała  nie tylko pokonując ich barierę językową, ale pomóc wyjść im z szoku, w którym często znajdują się na początku swojej drogi.


Zatoka Adulis nad Morzem Czerwonym to starożytny region Erytrei, założony przed prawie dwoma tysiącleciami przez byłych egipskich niewolników, którzy stworzyli tam kwitnące wolne miasto wymiany handlowej i tętniący życiem port. Dziś to znane stanowisko archeologiczne, a Fundacja Adulis jest zainspirowana tą historią sprzed wieków, o której ono świadczy.  Fundacja ma być nową przystanią dla wschodnioafrykańskich migrantów w Europie.

 

'Open Art' Fundacja na rzecz zbliżania kultur

ul. Marszałkowska 85/48
00-683 Warszawa


email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 245 37 76
Organizacja w szczególny sposób kierująca swoją uwagę na artystów-migrantów
Czytaj dalej >widok szczegółowy >


Fundacja realizuje projekty na rzecz pomocy artystom i twórcom oraz ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem artystów i twórców nieposiadających obywatelstwa polskiego, którzy przebywają na terenie Polski.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.