Dodał: |
Aktualizacja: |

Cudzoziemcy w trakcie procedury o objęcie ochroną międzynarodową (przebywający w ośrodku w Grotnikach), mogą wziąć udział w projekcie  „BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO W OŚRODKU DLA CUDZOZIEMCÓW W GROTNIKACH”, realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi na podstawie umowy nr 5/D/2016 i został sfinansowany ze środków Programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Projekt realizowany jest od 15.08.2016 do 28.02.2017.

Projekt adresowany jest do rodzin przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach oraz do przedstawicieli instytucji i organizacji zapewniających wsparcie osobom doświadczającym przemocy (w tym osobom w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej korzystającym ze świadczeń socjalnych na terenie ośrodka oraz poza ośrodkiem oraz osobom objętym ochroną międzynarodową i krajową). Przedstawiciele takich organizacji i instytucji (np. MOPS, PCPR, szkoły, policja, straż miejska) mogą kontaktować się z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej: elzbieta.plaszczTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 697 860 033.


Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Grotnikach poprzez wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz budowanie lokalnych sieci wsparcia.
1. Cykl warsztatów psychologiczno-pedagogicznych wzmacniających kompetencje rodzicielskie (oddzielnie 7 spotkań dla kobiet i 2 dla mężczyzn)
2. Cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla dzieci (organizowanych w czasie warsztatów dla rodziców), pozwalających dzieciom wzmacniać wiarę w siebie, rozładowywać emocje, lęki, przywrócić poczucie sprawczości, pomóc wyrazić doświadczenie poprzez próbowanie różnorodnych form artystycznych w bezpiecznej atmosferze zabawy,
3. Indywidualne spotkania z psychologiem służące wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich (uzupełnienie warsztatów dla rodziców) wraz z  opieką dla dzieci,
4. Budowanie lokalnych sieci wsparcia (warsztaty, spotkanie networkingowe).

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.