Białe plamy na mapie projektów skierowanych do migrantów
Dodał: |
Aktualizacja: |

Czego granty nie obejmują?

Instytucje powinny reagować na bieżąco na potrzeby tych, dla których zostały powołane. Ależ truizm – ktoś powie. Niech będzie, ale pewna strefa została ominięta przez struktury zajmujące się tematyką migracyjną, szczególnie te, które inwestują od lat na rzecz harmonijnej integracji imigrantów.
W pewnym momencie Unia Europejska doszła do wniosku, że we wspólnym interesie poszczególnych krajów leży zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz integracją imigrantów. W 2007 roku ruszył najważniejszy program, doskonale znany wszystkim organizacjom pozarządowym, czyli Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI). Środki były dostępne na szczeblu krajowym, ponadnarodowym i unijnym, miały ułatwić integrację obywateli spoza UE w państwach przyjmujących. Były skierowane głównie do nowych imigrantów. Program finansował rozmaite projekty w latach 2007-2013. Tak bywa ze społecznymi akcjami, programami.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

„Białych plam” na mapie promowania tolerancji oraz integracji cudzoziemców w naszym kraju jest bardzo wiele. Występują one nie tylko tam, gdzie po prostu brakuje programów promujących tolerancję, ale przede wszystkim wszędzie, gdzie nie ma dla obcokrajowców miejsca z powodu nieprzychylności lokalnych urzędników, ksenofobii wspólnot lokalnych, grup politycznych oraz lokalnych mediów.

Gdy w 2011 roku przygotowałem eksperyment edukacyjny wzorowany na pracach Jean Elliot, zetknąłem się właśnie z takimi białymi obszarami na mapie wrocławskiej tolerancji, w sposób niezwykle przykry dla mnie oraz dla uczestników eksperymentu.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Wstęp

Niniejszy tekst nie jest artykułem naukowym, tylko analizą ekspercką o możliwości dotarcia cudzoziemca w Polsce do realizowanych dla jego dobra projektów. A wszystkie działania prowadzone, realizowane, podjęte dla cudzoziemców w Polsce to aktywność na rzecz integracji osób przyjezdnych w szeroko rozumianym zakresie. Integracja cudzoziemców w Polsce to przede wszystkim ich wejście w system prawny, administracyjny, ubezpieczeniowy, świadomości obywatelskiej, a także umiejętność adaptacji. Działania integracyjne w maksymalnym zakresie powinny być dwukierunkowe – mają one docierać zarówno do cudzoziemca, jak i urzędnika w urzędzie gminy miejskiej lub wiejskiej, który kiedyś będzie przyjmował cudzoziemca jako czasowego lub stałego mieszkańca tej gminy i potrafi zająć się jego sprawą na wysokim poziomie kompetencji zawodowych.

Czytaj dalej >

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.