Dodał: |

Do 15 lipca 2016 roku Fundacja Batorego przyjmuje wnioski na dotacje dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających dyskryminacji i przemocy, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną. W programie wspierane są również organizacje zajmujące się kontrolą władz i instytucji publicznych pod kątem poszanowania praw człowieka i przestrzegania zasad i standardów demokratycznego państwa prawa.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć [TUTAJ]