Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Dodał: |
Aktualizacja: |

Kino to ciemna sala, w której ważne jest światło. Te słowa usłyszałem w dokumentalnym filmie. Jeśli tą salą jest nasza ulica, miasto, region czy kraj, światłem będzie dialog. Światło to życie. Podobnie dialog społeczny. Być obecnym, słuchać, rozmawiać. To schemat, ale jakże ważny.

W Polsce mieszka około połowy procenta cudzoziemców, ale na tle innych regionów Mazowsze wydaje się wyspą. Gdy popatrzymy na liczebność stołecznej ludności, te proporcje diametralnie się zmieniają, ponieważ większą obecność obcokrajowców notujemy w całym warszawskim powiecie niż w samej Warszawie.

„Byli sobie obcokrajowiec, cudzoziemka i migrant. Trójka ta spotkała się w Warszawie, robiąc zdjęcia na placu Zamkowym”. Mógł to być początek bajki, ale nie jest. Piszę o realnym życiu. Media niestety mieszają te trzy pojęcia. Słowo migrant stało się popularne niedawno. Do tej pory w naszej polskiej rzeczywistości termin „mniejszość” zajmował całą przestrzeń z powodów historycznych i politycznych (np. PRL nie była państwem imigracji). Zmiany końca lat 80., wyraźny napływ cudzoziemców (nie tylko studentów) początku XXI wieku spowodowały lekkie drgnięcie w zainteresowaniu problematyką migrantów. Wydaje się, że dopiero wejście Polski do Unii Europejskiej, a zwłaszcza uruchomienie Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji w latach 2007–2013, sprowokowały gwałtowne zainteresowanie tematyką i lawinowe powołanie wielu organizacji pozarządowych.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Koncepcja Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas prac nad Programem Rozwoju Kultury do 2020 roku. W latach 2008-2011 opracowano konspekty trzynastu operacyjnych programów w dwóch kategoriach: tematycznej oraz horyzontalnej. W tym drugim obszarze wyróżniono pięć działów: Współpraca z podmiotami niepublicznymi działającymi w obszarze kultury; Różnorodność kulturowa i dialog międzykulturowy; Miasto dla artystów, artyści dla miasta; Nowe technologie i cyfryzacja kultury; Strategiczne zarządzanie rozwojem kultury. Jednym z narzędzi realizacji programu „Różnorodność kulturowa i dialog międzykulturowy” było wspieranie powstania Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. Miało ono skupiać ogół aktywności podejmowanych w przestrzeni miejskiej na rzecz cudzoziemców (głównie w zakresie działań kulturowych i informacji) oraz integracji międzykulturowej, łącząc funkcje wystawiennicze, konferencyjne, koncertowe i teatralne. Centrum planowano jako siedzibę dla warszawskich organizacji zrzeszających cudzoziemców i działających na rzecz migrantów i wielokulturowości.

Czytaj dalej >

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.