Dodał: |
Aktualizacja: |

Karolina Malczyk odbiera nagrodę w konkursie "Miasta Otwarte" podczas III Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych / fot.: Michał Kawka / źródło: www.mkawkaphotography.com

Czym się Pani zajmuje?

Jestem zastępcą dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej, a także pełnię funkcję Pełnomocnika Prezydenta miasta ds. równego traktowania. Łączę te dwie funkcje. Jako zastępca dyrektora koordynuję projekty interdyscyplinarne realizowane w Warszawie, czuwam nad wykonaniem założeń Społecznej Strategii Warszawy. Głównymi zadaniami pełnomocnika jest: współpraca z organizacjami pozarządowymi, przygotowywanie projektów programów i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i promocja równego traktowania.

 W jaki sposób współpracują Państwo z cudzoziemcami?

Warszawa jest miastem, które blisko połowa wszystkich cudzoziemców wybiera jako miejsce na swój stały lub czasowy pobyt. Stąd podjęliśmy decyzję, że będziemy zapraszać cudzoziemców do aktywnego włączania się w życie miasta. Dzieje się to przede wszystkim poprzez konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych, których głównym zadaniem jest integracja cudzoziemców. Zależy mi na tym, aby osoby przyjeżdżające do Polski nie zapominały o swojej tożsamości, bo należy ją utrzymywać, ale powinny jednak poznawać społeczeństwo przyjmujące. Zresztą ze wzajemnością. Konkursy rozpisywane są przez biura urzędu: biuro kultury, edukacji, pomocy i projektów społecznych oraz centrum komunikacji społecznej.

Inną formą współpracy są wspólne podejmowane działania m.in.: konferencje czy kampanie społeczne, wspólne publikacje dotyczące wielokulturowości i integracji cudzoziemców.

Miejscem wymiany doświadczeń i pomysłów jest Komisja Dialogu Społecznego ds. cudzoziemców.

Jak praktyczny wpływ na politykę miejską ma KDS ds. Cudzoziemców?

Myślę, że KDS już wpłynął. Dzięki współpracy braliśmy udział w konsultacjach ustaw rządowych, przesyłaliśmy swoje rekomendacje i uwagi – jako jedyny samorząd w koalicji z ngo. Nasz głos był zauważony, bo od tamtej pory jesteśmy zawsze zapraszani do konsultowania aktów, które są przygotowywane przez rządzących. To jest dowód na to, że mamy realny wpływ na politykę.

Ważnym zadaniem KSD jest konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta a także delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;

Oprócz KDS w Warszawie powstał Zespół wewnątrz-urzędowy, który ma za zadanie skoordynowanie działań w różnych komórkach urzędu. Tak aby pieniądze, które są ograniczone, były właściwie wydatkowane. W skład Zespołu Koordynacji Działań na rzecz spraw cudzoziemców i mniejszości narodowych i etnicznych wchodzą przedstawiciele poszczególnych biur, które mają kontakt z cudzoziemcami, a także Urząd Pracy i Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. KDS współpracuje z tym gremium.

Pod koniec zeszłego roku w Warszawie powstało Centrum Wielokulturowe, którego operatorem została koalicja fundacji - Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie i Fundacja „Inna Przestrzeń”. Jakie były założenia tej instytucji? Czy Centrum je spełnia?

Warszawskie Centrum Wielokulturowe będzie integrować działania i skłaniać do współpracy poszczególne urzędy i instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe – zarówno te realizujące projekty na rzecz cudzoziemców, jak i organizacje reprezentujące społeczności imigranckie. Od 2010 roku nad koncepcją i najważniejszymi zadaniami Centrum pracują wspólnie przedstawiciele m.st. Warszawy oraz koalicji kilkunastu organizacji pozarządowych.

Działalność Centrum będzie realizowana w dwupoziomowym lokalu o powierzchni niemal 600 m kw., przy ul. Jagiellońskiej 54. W wyremontowanym budynku przewidziano między innymi miejsce na punkt informacyjny dla cudzoziemców, przestrzeń dla wystaw, koncertów związanych z wielokulturowością, klubokawiarnię ze sceną, bibliotekę i czytelnię, w której emigranci będą mogli przejrzeć gazetę w swoim języku. Wielofunkcyjna przestrzeń będzie wykorzystywana na potrzeby organizacji i grup środowisk cudzoziemskich oraz na zajęcia edukacyjne, w tym naukę języka polskiego.

Łącznie na trzy lata w budżecie miasta przewidziano 900 tys. zł na prowadzenie WCW.

Zależy mi na tym, aby Warszawskie Centrum Wielokulturowe było wspólną przestrzenią aktywności wielu aktorów: publicznych, ngo oraz prywatnych. Nie jestem zwolenniczką tego, by cudzoziemców asymilować, a więc by upodabniać ich do Polaków. Wolę, abyśmy żyli wspólnie z poszanowaniem własnej tożsamości.

 

Z Karoliną Malczyk rozmawiała Zuzanna Dłużniewska.