Strefa badacza
Dodał: |
Aktualizacja: |

7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) odbędzie się ogólopolska konferencja naukowa "Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego". Więcej informacji [TUTAJ].

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

[TUTAJ] można się zapoznać z raportem badawczym  „Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym”, który powstał w wyniku projektu pn. „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie”, realizowanego przez Fundację Obserwatorium we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana, w ramach programu pn. „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EO.

Czytaj dalej >

Dodał: |

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału II Ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej problematyce mniejszości narodowych i etniczynych oraz migrantów,  zatytułowanej:
Mniejszości i Migranci.  Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości
Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu w dniach 5-6 maj 2016 roku.

Celem konferencji poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak politycy instrumentalizują problematykę związaną z migrantami, uchodźcami i mniejszościami na użytek bieżących sporów?

Pytania i ewentualne zgłoszenia należy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Dodał: |

Projekt „TRANSFORmIG Transforming Migration: Transnational Transfer of Multicultural Habitus” obejmuje cztery miasta, w których obecne są duże skupiska polskich migrantów: Berlin, Monachium, Londyn i Birmingham. Projekt prowadzony na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie stawia pytania: Jak polscy migranci odnajdują się w społeczeństwach wielokulturowych? Czy zmieniają one ich sposób myślenia i poziom tolerancji, a ponadto czy migranci przekazują te postawy bliskim, którzy zostali w Polsce?

Projekt zakończy się we wrześniu tego roku. Jego przebieg można śledzić [TUTAJ].

W ramach projektu TRANSFORmIG badane są także praktyki macierzyńskie Polek mieszkających w brytyjskich i niemieckich miastach. Tym aspektem zajmuje się należąca do zespołu dr Agata Lisiak. Prowadzonym przez nią badaniom można się przyjrzeć [TUTAJ].

Opracowano na podstawie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,408560,naukowcy-badaja-czy-migracja-wplywa-na-poziom-tolerancji-u-polakow.html

Dodał: |
Aktualizacja: |

O tym w jakim kierunku rozwija się dziedzina badań nad migracjami w Polsce, kto je prowadzi, kto zleca, z jakich źródeł są finansowane, na jakie trudności napotykają badacze mówi Karolina Grot, koordynatorka projektów i analityk w Programie Polityki Migracyjnej Instytutu Spraw Publicznych.

Aleksandra Górecka: Proszę powiedzieć w jaki sposób zazwyczaj dokonuje się wyboru tematów badawczych, w jaki sposób robi to ISP?

Karolina Grot: Powodów, aby rozpocząć nowe badanie może być wiele, np. zrealizowano już badanie w danym interesującym nas obszarze, ale na niewielkiej próbie, albo w innym regionie Polski niż ten który akurat nas interesuje, lub poddano badaniu np. tylko jeden wybrany aspekt integracji danej mniejszości narodowej. Inspiracją do nowych projektów badawczych są też czasem inne prowadzone przez nas projekty, np. w toku prowadzenia badań na zupełnie inny temat okazuje się, że można by pogłębić wybrany wątek w nowym badaniu.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Wstęp

Elementem niezbędnym do badania migracji i integracji cudzoziemców jest wiedza. By ją zdobyć, każdy początkujący badacz (lub po prostu działacz społeczny) staje przed wyzwaniem, jakim jest określenie, skąd można uzyskać informacje dotyczące najbardziej go interesującego zjawiska. Dopiero po ustaleniu tej kluczowej kwestii można z czystym sumieniem przejść do analizy i wykorzystania zebranych danych.

Poniższy poradnik został podzielony na trzy główne części. W pierwszej wymieniono elementarne źródła statystyczne, które są podstawą większości opracowań branżowych. W kolejnej skomentowano i zanalizowano przykładowe najnowsze dane statystyczne. Ten rozdział ma na celu zasygnalizowanie podstawowych problemów badawczych i sposobów ich rozwiązywania. Ostatnia część poradnika stanowi przegląd lektur dotyczących migracji, które można uznać za przydatne w pracy badawczej lub w poszukiwaniu inspiracji projektowej/budowaniu warsztatu.

Na potrzeby niniejszego poradnika autor ośmiela się określać każdą osobę pracującą na liczbowych danych migracyjnych mianem badacza, zaś większość przykładów przez niego przywoływanych będzie dotyczyło migrantów z Ukrainy, którzy stanowią największy i najłatwiej identyfikowalny statystycznie odsetek migracji do Polski. Dodatkowo autor zastrzega, że w poradniku ogranicza się wyłącznie do kwestii migranckich związanych z cudzoziemcami niebędącymi uchodźcami i niechronionymi prawem międzynarodowym.

Czytaj dalej >

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.