W urzędzie
Dodał: |
Aktualizacja: |

Migranci przybywający do nowego kraju potrzebują wsparcia w szerokim zakresie, czasem poznania wymaga cały nowy system działania państwa dotychczas im nieznanego. Wyzwaniem okazuje się opanowanie języka, dostęp do usług medycznych, odnalezienie miejsca na rynku pracy oraz poznanie kultury i społeczeństwa danego kraju. Za każdym razem jednak pierwszym krokiem migranta jest zdobycie podstawowych informacji na temat każdej z tych sfer. Często szeroki zakres takiego właśnie wsparcia oferują organizacje pozarządowe, wyspecjalizowane w pomocy migrantom i uchodźcom, łącznie z pomocą psychologiczną oraz integracyjną. Zazwyczaj jednak pierwszym miejscem, z jakim mają do czynienia migranci, są urzędy państwowe. Sprawy, z którymi kierują się tutaj cudzoziemcy, obejmują szeroki zakres udzielanych usług, ale czy pomimo dużej odpowiedzialności za rozpoczęcie procesu wspierania migrantów i uchodźców instytucje te są odpowiednio przygotowane do udzielania pomocy? Czy w odpowiedni sposób informują o sferach, które od początku przybycia do Polski dla każdego cudzoziemca są kluczowe dla całego procesu integracji oraz możliwości pobytu w danym miejscu? Jaki jest poziom przygotowania instytucji publicznych w zakresie pomocy migrantom, z jakimi trudnościami zazwyczaj spotyka się cudzoziemiec w kontakcie z urzędami i czy pracownicy tych instytucji potrafią sprostać potrzebom osób, które się do nich zgłaszają?

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Marija Jakubowycz – pochodzi z Ukrainy, w Polsce mieszka od 2001 roku. Ukończyła filologię rosyjską i założyła szkołę językową Emilia Linguage, gdzie zajmuje się nauczeniem języka rosyjskiego i ukraińskiego. Z jej inicjatywy w 2009 roku powstała Fundacja Ternopilska wspierająca Ukraińców poprzez m.in. działalność infolinii i punktu konsultacyjnego dla migrantów.

Po pierwsze – informacja
O przeszkodach, jakim muszą stawić czoło migranci w polskich urzędach, z Mariją Jakubowycz rozmawia Joanna Jaświłowicz

Joanna Jaświłowicz: Jakie cechy charakteru powinien mieć cudzoziemiec, który postanawia rozpocząć sprawę w polskim urzędzie?

Marija Jakubowycz: Jeżeli mówimy o cudzoziemcu, który dotarł do Polski i mieszka tutaj, to tak naprawdę posiada już wszystkie cechy, żeby sobie poradzić. Kiedyś tworzyliśmy z grupą charakterystykę cudzoziemca i okazało się, że osoba, która zdecydowała się na emigrację do innego kraju, ma naprawdę wiele mocnych stron i umie sprostać trudnym i nieoczekiwanym sytuacjom. Jest w niej mnóstwo motywacji, determinacji, otwartości na świat i na zmiany. Bardzo dobrze radzi sobie w życiu społecznym, zaczyna zdobywać nowych przyjaciół i akceptację środowiska, w którym się znajduje. Zazwyczaj na pewnym etapie pojawiają się jednak mury nie do przeskoczenia i najczęściej jest to niestety administracja.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

Nieuczciwi pełnomocnicy w drodze po kartę pobytu – wywiad z Ismeną Saadi, prawniczką ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej


Niektórzy cudzoziemcy starający się o legalizację pobytu w Polsce korzystają z usług pełnomocników. Dlaczego decydują się na ten krok?

Przede wszystkim dlatego, że bardzo ciężko jest im poruszać się w polskiej rzeczywistości, nie wspominając już o sprawach urzędowych, gdzie mają do czynienia z niezrozumiałymi przepisami i skomplikowanym językiem prawnym. Wiele osób myśli, że nie poradzi sobie z procedurą legalizacyjną i woli powierzyć sprawę w ręce doświadczonych pełnomocników. Od decyzji polskich władz niejednokrotnie zależy ich przyszłość, nic więc dziwnego, że starają się podejść do tego tematu odpowiedzialnie. Dodatkowo wśród wielu cudzoziemców pokutuje myślenie, że jeśli opłacą pełnomocnika, to ich postępowanie na pewno zakończy się sukcesem. Zdarzają się przypadki, że osoby trafiające do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej pytają, ile kosztuje porada prawna. Gdy słyszą, że nic, patrzą na nas z niedowierzaniem i pewną dozą nieufności. Bierze się to stąd, że w ich krajach pochodzenia często dominuje myślenie, że wiele spraw można załatwić, jedynie płacąc odpowiednią kwotę.

Czytaj dalej >

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.