Polityka migracyjna państw europejskich
Dodał: |
Aktualizacja: |

Temat imigracji na Węgrzech jest ciągle żywy. Położenie geograficzne państwa naraża je na, jak to określa często premier Orban, „masę nielegalnych imigrantów”. Umacniający się na Węgrzech rząd prawicowy głośno krytykuje Unię Europejską za jej poczynania w kontekście obecnej sytuacji politycznej, dyskusji wokół kwot uchodźców, napływu imigrantów do państw członkowskich głównie z państw przynależących do kręgu kultury arabskiej. Victor Orban, lider Partii Fidesz, uważa, iż Unia Europejska powinna bronić swych granic przed "zalewem nieleglanych imigrantów"

Czytaj dalej >

Dodał: |

Będący u władzy francuscy socjaliści wraz z partią Zielonych pracują nad zmianami ułatwiającymi życie imigrantom we Francji. Tendencja ta wzbudza niepokój m.in. wśród reprezentantów Partii Republikanów (partia byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego), którzy zarzucają pomysłodawcom zmian zbytni idealizm i nieracjonalną politykę w obecnej sytuacji Europy, kiedy to inne państwa robią wszystko, żeby ograniczyć imigrację, a Francja ją zwiększa.

Czytaj dalej >

Dodał: |
Aktualizacja: |

O zmianach w polityce migracyjnej Węgier, w kontekście zwiększonego napływu imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, na gazeta.pl: Węgry bronią się przed imigrantami i zmieniają prawo. O azyl będzie trudniej  

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.