Dodał: |

/ źródło: FOT. REMI OCHLIK /IP3 PRESS/MAXPPP/FORUM

Będący u władzy francuscy socjaliści wraz z partią Zielonych pracują nad zmianami ułatwiającymi życie imigrantom we Francji. Tendencja ta wzbudza niepokój m.in. wśród reprezentantów Partii Republikanów (partia byłego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego), którzy zarzucają pomysłodawcom zmian zbytni idealizm i nieracjonalną politykę w obecnej sytuacji Europy, kiedy to inne państwa robią wszystko, żeby ograniczyć imigrację, a Francja ją zwiększa.

Na czym będą polegały zmiany? Przede wszystkim na ułatwieniu procedury legalizacji pobytu, dzięki czemu imigranci po pierwszym rocznym zezwoleniu na pobyt będą mogli ubiegać się o kartę na 2-4 lata. Pozytywnymi efektami zmian mają być mniejsze kolejki w urzędach oraz integracja migrantów ze społeczeństwem. Zaznaczyć należy także, iż osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt muszą wykazać się chęciami integracyjnymi i poszanowaniem dla wartości Republiki. Kolejna istotna zmiana będzie polegała na benefitach dla osób, których dzieci urodziły się na terenie Francji – po 3 latach mieszkania na terenie Republiki będą się oni mogli starać o 10-letnie zezwolenie na pobyt. Systemem preferencyjnym zostaną objęte także osoby, które mogą być ofiarami różnego rodzaju przemocy i naruszeń w swoich krajach pochodzenia, jak również utalentowani specjaliści, sportowcy, artyści, którzy mogą się w jakiś sposób przysłużyć do rozwoju Francji. 

Zaproponowane zmiany nie zostały jeszcze przegłosowane (informacja na dzień 24.07.2015)

Do Francji w 2014 roku przyjechało ponad 200 tys. cudzoziemców, spośród nich ok. 20 tys. stanowili uchodźcy.

Informacja powstała na podstawie artykułu „Francuski bój o imigrację” Moniki Rębały, który ukazał się w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej w czwartek, 23 lipca 2015 roku.

We wspomnianym wydaniu opublikowana jest także rozmowa z Mayą Conforti na temat trudnej sytuacji uchodźców w mieście Calais, gdzie ponad 2,5 tys. Osób koczuje w oczekiwaniu na szansę przedostania się na teren Wielkiej Brytanii.

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.